ΕΣΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Βυζάντιον ιδρύθηκε το 1974 σαν ατομική επιχείρηση από τον Γεώργιο Γκίνη. Από τον Ιούνιο του 2010 λειτουργεί με την σημερινή της νομική μορφή ως «Βυζάντιον – Αντώνιος Γκίνης & ΣΙΑ Ε.Ε.». Η έδρα της επιχείρησης και η παραγωγική της μονάδα λειτουργούν στο Αιγάλεω Αττικής σε ιδιόκτητο χώρο.

Στη μέχρι σήμερα πορεία της στην ελληνική και ξένη αγορά συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των χειροποίητων θρησκευτικών και τουριστικών ειδών λαϊκής τέχνης.